Πολιτική Απορρήτου

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://fotosinthesi.2lepta-go.gr.

PRIVACY POLICY – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την ιστοσελίδα μας 2lepta-go.gr – Για την εφαρμογή μας στο Google Play Store (io.cordova.fotosinthesi) & Για όλες τις εφαρμογές μας που έχουν δημοσιευθεί στο Microsoft Windows Store.

Σκοπός όλων των εφαρμογών και της ιστοσελίδας μας είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους να μπορούν να ανεβάζουν αρχεία προς εκτύπωση εύκολα και γρήγορα μέσω της υπηρεσίας (αποστολή αρχείων – upload files) οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος! Ανεβάστε τα αρχεία σας και περάστε από το κατάστημά μας να παραλάβετε τις εκτυπώσεις σας χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε!!! Κατεβάστε τις εφαρμογές μας ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις μεγάλες προσφορές μας που έχουμε στην ιστοσελίδα μας! www.2lepta-go.gr.

Μοναδικός σκοπός δημιουργίας της ιστοσελίδας 2lepta-go.gr καθώς και των εφαρμογών μας στο play store & Windows Store ήταν και είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι πληροφορίες που δίνουν οι χρήστες χρησιμοποιούνται από το κατάστημα προκειμένου οι χρήστες να μπορούν άμεσα να εποικοινωνούν μαζί μας για να μπορούμε να απαντάμε στα ερωτήματά τους καθώς και να μπορούμε να εκτελούμε άμεσα και γρήγορα τις ηλεκτρονικές παραγγελίες τους.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας & των εφαρμογών μας πάντα με την συγκατάθεση των χρηστών και των πελατών μας είναι οι εξής: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Email. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες όπως στοιχεία αποστολής & παράδοσης παραγγελίας καθώς και στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Το κατάστημά μας κάνει χρήση των παραπάνω πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής απόστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ετοιμασία της παραγγελίας σας, για επικοινωνία σχετικά με ενδεχόμενη παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας καθώς και για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη.

Το κατάστημά μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών απο το κατάστημα πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεση του χρήστη. Το κατάστημα δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές (server) σε βάση δεδομένων περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο διακομιστή μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ετοιμαστεί η παραγγελία.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται απο το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

PRIVACY POLICY – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

For our website 2lepta-go.gr – For our application in Google Play Store (io.cordova.fotosinthesi) & for all our applications have been published in the Microsoft Windows Store.

The purpose of all applications and our website is to offer everyone the opportunity to be able to upload files to be printed easily and quickly through the service (upload files – upload files) at any time and from any place! Upload your files and pass by our store to collect your prints without having to wait !!! Download our apps so that you are always informed about our great offers we have on our site! www.2lepta-go.gr.

The purpose of creating 2lepta-go.gr website and our app in play store & Windows Store was the best service to our customers. The information provided by users are used by the store so that users can directly comunicate with us to be able to respond to their questions and be able to execute directly and fast their electronic orders.

The information we collect through our website & application always with the consent of our users and customers are as follows: Name, Last Name, Phone, Email. Additionally you can request more specific information such as shipping information & order delivery and billing information or details about the offer you have requested.

Our shop makes use of the above information you provide during the electronic submission of the form in order to contact you regarding the preparation of your order, to communicate about possible delivery of order at your place and to be able to contact confirm and identify the client.

Our shop is in compliance with the provisions of the Privacy Act. The use of personal data of users of the store takes place after information and the user’s consent. The store is committed to protecting personal information and data provided by users. The personal information collected is stored on servers (server) in a restricted database controlled by passwords. These data are saved on the server only for the time needed to prepare the order.

These terms and conditions and any amendment thereto shall be governed by the Greek law. For any dispute that may arise from the use of the website and applications, defined the competent courts Thessalonica.

επιστροφή στο Printblog –> https://fotosinthesi.2lepta-go.gr/